Wybierz język:

Pióra ślimaków - rodzaje i zastosowanie

Wtorek, 23 stycznia 2024

Opublikowane przez: Piotr Rubacha w kategorii Pióra ślimaków, Pióra pełne, Zmniejszony skok, Zwiększony skok, Zmienny skok, Stożkowa średnica zewnętrzna, Wstęgowe, Łopatkowe, Kształtowe

Pióra ślimaków - rodzaje i zastosowanie

 

Pióra ślimaków pełnią ważną rolę w procesie transportu materiałów sypkich i ziarnistych w przenośnikach ślimakowych. Wprawiony w ruch obrotowy wał roboczy wyposażony w spiralnie uformowane pióra powoduje przemieszczanie materiału wzdłuż koryta od zasypu do wysypu. Różnorodność materiałów transportowanych za pomocą przenośników ślimakowych jest ogromna. Mogą to być materiały drobno, średnio i gruboziarniste, materiały suche lub wilgotne (ciastowate), materiały sprawsowujące się lub kruche, materiały o własnościach ściernych czy nawet wybuchowych. W tym miejscu można postawić pytanie czy rodzaj piór ma wpływ na efektywność transportu? Generalnie kształt piór zależy od rodzaju materiału znajdującego się w korycie przenośnika. W tym poście chcemy przedstawić typy piór oraz ich zastosowanie.

Pióra pełne o standardowym skoku

 

Piór tego typu charakteryzują się tym, że skok linii śrubowej jest równy średnicy zewnętrznej pióra. Znajdują one szerokie zastosowanie w transporcie materiałów suchych i drobnoziarnistych w przenośnikach poziomych i ukośnych nachylonych do około 10 stopni. Jest to najpopularniejszy typ piór.

 

Pióra pełne o zmniejszonym skoku

 

 

Pióra te odznaczają się skokiem linii śrubowej rzędu od okołu 0.2 aż do ⅔ skoku normalnego. Są stosowane w przypadku materiałów odznaczający się dużą sypkością czyli zdolnością materiału do płynięcia np. suchy piasek, czy materiały proszkowe. Pióra tego typu wykorzystuje się również w obszarach załadunku do koryta np. spod koszy zasypowych lub lejów w celu równomiernego rozprowadzenia strugi materiału.

 

Pióra pełne o zwiększonym skoku

 

 

Pióra o skoku około 1.5 większej od standardowego. Stosuje się je w transporcie materiałów płynnych lub półpłynnych a także do szybkiego transportu materiałów sypkich. Zwiększony skok piór wykorzystuje się także w procesach równoczesnego transportu i mieszania materiałów.

 

Pióra pełne o zmiennym skoku

 

 

W ślimakach tego typu skok piór zmienia się wzdłuż wału. Zwykle są stosowane w podajnikach ślimakowych wybierających materiał ze zbiorników czy silosów oraz przenośnikach ukośnych o sporym kącie nachylenia. Mniejszy skok ślimaka jest zapewniony w obszarze załadunku i zwiększa się on wzdłuż koryta w kierunku leja wysypowego.

 

Pióra pełne o stożkowej średnicy zewnętrznej

 

 

Ślimaki tego typu wyposażone są w pióra o stałym skoku linii śrubowej ale o zwężającej się stożkowo średnicy zewnętrznej piór. Są stosowane w przypadku potrzeby zagęszczania lub rozpraszania transportowanego materiału wewnątrz koryta.

 

Pióra wstęgowe

 

 

Pióra tego typu stosuje się w przypadku transportu materiałów lepkich, wilgotnych mających tendencję do zbrylania się i oklejania powierzchni zewnętrznej wału.

 

Pióra łopatkowe

 

 

Ślimaki tego typu mogą być wyposażone tylko i wyłącznie w pióra łopatki ustawione spiralnie na długości całego wału. Są one stosowane do transportu materiałów lepkich o ciastowatej konsystencji, materiałów sprawujących się, materiałów wymagających mieszania w trakcie transportu lub materiałów które nie mogą być kruszone. Ten typ piór odznacza się najwyższym działaniem mieszającym i najniższą wydajnością.

 

Pióra kształtowe

 

 

Są to pióra najczęściej o standardowym skoku i średnicy zewnętrznej. Cechuje je jednak niepełny kształt powierzchni wyposażony w liczne podcięcia na zewnętrznej krawędzi a czasem dodatkowe wygięcia. Tego typu pióra są stosowane w przypadku równoczesnego transportu i mieszania materiałów. Dodatkowe wygięcia wspomagają aeracje materiałów oraz zapewniają jednorodny rozkład temperatury podczas chłodzenia lub ogrzewania transportowanego materiału.

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Leszcze 15
28-400 Pińczów

tel. +48 41 35 774 45
tel. +48 41 35 712 22
tel./fax +48 41 35 774 46

e-mail: