Wybierz język:
Produkcja - konstrukcji stalowych - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - Produkcja konstrukcji stalowych

Produkcja konstrukcji stalowych

FMK Sp. z o.o. posiada Certyfikat  Spawalniczy wydany przez TUV Rheinland zgodnie z normą EN 1090-1 uprawniający do spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg. EN 1090-2. Posiadany certyfikat uprawnia nas do wykonywania prac spawalniczych w szerokim zakresie gatunków materiałów i metod spawania. Wśród 120 osobowej załogi znaczącą, bo ponad 40 osobową grupę stanowią wykwalifikowani spawacze.

Spółka posiada urządzenia pozwalające na spawanie następującymi metodami:

  • spawanie i cięcie gazowe
  • łukowe elektrodami otulonymi
  • ręczne w osłonie argonu TIG
  • półautomatyczne MIG, MAG
  • cięcie plazmowe 2x6m.

Spawamy stale konstrukcyjne zwykłe, o podwyższonej wytrzymałości i trudnościeralne, stale stopowe do pracy w podwyższonych temperaturach, stale wysokostopowe nierdzewne i żaroodporne.

Na wykonywane prace wystawiamy poświadczenie w pełnym zakresie badań zgodnie z klasą wyrobu i wymaganiami Klienta. Pracownicy posiadają Certyfikat Kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika, a także Certyfikat Kompetencji uprawniający do kontroli procesów spawalniczych VT2.

FMK posiada uprawnienia  technologii spawania dla stali kotłowych do gatunku 16M według PN-75/H-84024   (16MO3 według DIN  17175:1979).Zakres uprawnień obejmuje blachy w zakresie grubości od 3mm do 20 mm oraz rury w zakresie Æ ³ 30mm  i  g ³ 3mm.

Uznanie tych technologii spawania jest elementem poprzedzającym uzyskanie uprawnień na wykonywanie urządzeń ciśnieniowych ze stali niestopowych i kotłowych.

Obecnie w Firmie jest wdrażany System Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001:20015.

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Leszcze 15
28-400 Pińczów

tel. +48 41 35 774 45
tel. +48 41 35 712 22
tel./fax +48 41 35 774 46

e-mail: