Wybierz język:
Części - zamienne - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - Części zamienne

Części zamienne

Firma zajmuję się produkcją części zamiennych m.in. do pakowaczki, paletyzarki, foliomatu, przenośników ślimakowych taśmowych zgrzebłowych kubełkowych, młynów podajników celkowych itp. Grupa inżynierów warsztatowych wykonuje dokumentację warsztatową odtworzeniową zużytych lub uszkodzonych detali i urządzeń. Na życzenie klienta dokonujemy zmiany rozwiązań konstrukcyjnych pomagamy również w doborze materiałów w celu zwiększenia bezawaryjnej pracy urządzeń.

Wieloletnia praca na rzecz usprawnienia produkcji i usług dla odbiorców zaowocowała wieloma działaniami firmy:

  • Dla zminimalizowania kosztów magazynowania części zamiennych uruchomiliśmy dla największych odbiorców na ich terenie składy konsygnacyjne. Na dzień dzisiejszy jest to prawie 850 pozycji rysunkowych. Są to części zamienne jak również gotowe zmontowane podzespoły. Takie rozwiązanie pozwala na minimalizację kosztów związanych z czasem wymiany i związanym z tym przestojem urządzeń. Posiadanie stale na składzie konsygnacyjnym części zamiennych daje możliwość ciągłej pracy nad modernizacją i udoskonalaniem rozwiązań konstrukcyjnych co również wpływa na obniżenie kosztów Utrzymania Ruchu i Remontowych.
  • Utrzymujemy skład materiałów w różnych gatunkach, pozwala to na natychmiastową reakcję na zgłoszoną awarię bez względu na czas jej zaistnienia.
  • park maszynowy zmodernizowany pozwalający we własnym zakresie wykonać większość operacji technologicznych
  • wysoce wykwalifikowany personel co w dużym stopniu  pozwala na szybkie usunięcie awarii.
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Leszcze 15
28-400 Pińczów

tel. +48 41 35 774 45
tel. +48 41 35 712 22
tel./fax +48 41 35 774 46

e-mail: