Wybierz język:
O firmie - FMK sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - O nas

O firmie FMK sp. z o.o.

FMK Spółka z o.o. z siedzibą w Leszczach jest przedsiębiorstwem w skład którego wchodzą: wytwórnia konstrukcji stalowych, wydział produkcji urządzeń technologicznych oraz wydział serwisujący cementownie, zakłady wapiennicze, fabryki płyt gipsowo–kartonowych i mieszanek gipsowych, kopalnie kruszyw i zakłady przemysłu drzewnego. W 2017 roku wyodrębniliśmy w firmie Dział Badań i Rozwoju.

Działamy na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych z sukcesami od 2000 roku. Spełniamy najwyższe standardy i posiadamy wiele certyfikatów.

Wytwórnia konstrukcji stalowych zajmuje się wytwarzaniem obiektów przemysłowych, konstrukcji wsporczych, urządzeń technologicznych, rur i zbiorników. Wydział produkcji to wytwarzanie urządzeń technologicznych, kompletnych linii oraz części zamiennych dla:

 • przemysłu cementowego
 • wapienniczego
 • gipsowego
 • energetycznego
 • chemicznego
 • górniczego
 • hutniczego

W ramach serwisu zajmujemy się remontami, modernizacjami, przeglądami bieżącymi oraz zabezpieczeniem w części zamienne. Modernizacje i części zamienne wykonujemy wg opracowań własnych lub dokumentacji Klienta. Zarząd firmy, kadra kierownicza, inżynieryjna oraz pozostali pracownicy posiadają bardzo dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług.

Firma nasza prowadzi ciągłe szkolenia pracowników celem podwyższenia ich kwalifikacji zawodowych oraz poprawy BHP. Wysoka jakość naszych usług, konkurencyjne ceny, terminowość oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują zadowolenie dotychczasowych oraz przyszłych Klientów.

Prowadzimy stałe utrzymanie ruchu w Cementowni Małogoszcz, Cementowni Nowiny oraz Dolinie Nidy. Wieloletnie doświadczenie pozwala na ciągłą współpracę ze służbami UR owocujące ciągłą pracą mającą na celu modernizacje, udoskonalanie części i świadczonych usług. Takie działania znacząco wpływają na obniżenie kosztów.

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - O nas

Jakość przede wszystkim!

Dział kontroli jakości

Nasza firma posiada dział Technicznego Przygotowania Produkcji, w którym wykwalifikowany personel rozwiąże najbardziej skomplikowany problem. Kompetentni kontrolerzy jakości nie dopuszczą wadliwych elementów do eksploatacji.

Ciągle dbając o minimalizację kosztów wytwarzania, FMK inwestuje w zakup nowych technologii oraz urządzeń min. Wypalarek plazmowych CNC, Plotera frezującego CNC, Tokarek CNC, Krawędziarek CNC, Walcarki czterowalcowej, Prasy CNC do formowania piór ślimaków i innych maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej i prac spawalniczych.

Prowadzimy w serwisowanych firmach ciągłą unifikację poszczególnych urządzeń zmierzając do minimalizacji koniecznej ilości części zamiennych. Firma stale podnosi wartość swoich pracowników poprzez prowadzenie różnego rodzaju kursów szkoleniowych organizowanych przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.


Wieloletnia praca na rzecz usprawnienia produkcji i usług dla odbiorców zaowocowała wieloma działaniami firmy:

 • Dla zminimalizowania kosztów magazynowania części zamiennych uruchomiliśmy dla największych odbiorców na ich terenie składy konsygnacyjne. Na dzień dzisiejszy jest to prawie 850 pozycji rysunkowych. Są to części zamienne jak również gotowe zmontowane podzespoły. Takie rozwiązanie pozwala na minimalizację kosztów związanych z czasem wymiany i czasem przestoju urządzeń. Posiadanie stale na składzie konsygnacyjnym części zamiennych daje możliwość ciągłej pracy nad modernizacją i udoskonalaniem rozwiązań konstrukcyjnych co również wpływa na obniżenie kosztów Utrzymania Ruchu i Remontowych.
 • Utrzymujemy skład materiałów -około 120 ton materiałów w różnych gatunkach, pozwala to na natychmiastową reakcję na zgłoszoną awarię bez względu na czas jej zaistnienia.
 • park maszynowy zmodernizowany pozwalający we własnym zakresie wykonać większość operacji technologicznych
 • wysoce wykwalifikowany personel w dużym stopniu pozwala na szybkie usunięcie awarii.
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Leszcze 15
28-400 Pińczów

tel. +48 41 35 774 45
tel. +48 41 35 712 22
tel./fax +48 41 35 774 46

e-mail: