Wybierz język:

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków POIR 2014-2020

Czwartek, 05 października 2017
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków POIR 2014-2020

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków POIR 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stale trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stale trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne. Uzyskane wyniki prac B+R pozwolą na produkcję niezawodnych urządzeń do transportu materiałów stosowanych głównie w cementowniach, zakładach wapienniczych oraz zakładach kruszywowych.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy FMK:

  • dywersyfikacja oferty produktowej oraz poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu (zaoferowanie produktów o ulepszonych parametrach technicznych),
  • powiększenie grona dotychczasowych odbiorców/klientów, dzięki wejściu na nowe rynki zbytu,
  • rozłożenie ryzyka spadku sprzedaży na więcej produktów – osiągnięcie większej stabilności i płynności finansowej Firmy,
  • pozyskanie nowej wiedzy w zakresie technologii, procesów symulacji i innowacyjnej metody produkcji przenośników ślimakowych oraz zaangażowanie wykwalifikowanej kadry naukowej, dostęp do
  • najnowszych wyników badań wykorzystywanych w procesie tworzenia innowacyjnych produktów, możliwość zgłaszania wynalazków i patentów powstałych w wyniku realizacji projektu badawczego,
  • promocja wizerunku Firmy na rynkach zagranicznych (związana z planowaną działalnością eksportową),
  • stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, tworzącej nowe i atrakcyjne rozwiązania dla przemysłu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2021
Całkowita wartość projektu: 4 641 033,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 014 480,89 zł

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Leszcze 15
28-400 Pińczów

tel. +48 41 35 774 45
tel. +48 41 35 712 22
tel./fax +48 41 35 774 46

e-mail: