Choose language:
Research - and Development - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - Research and Development

Research and Development

At FMK, we promote innovative solutions and today we are the ones who shape things that the competitors will have tomorrow!

In 2017, we established the department for RESEARCH AND DEVELOPMENT in our company. We know the importance of innovative approach towards designing and manufacture of equipment for the development of a company. In order to ensure full satisfaction of our customers, we passionately try to meet the highest quality standards of the products and services we offer.

FMK is supported by long-term experience of our engineers who are ready to undertake new challenges and find creative solutions. In order to ensure the highest precision and diligence of implemented projects, we use advanced methods of computer-aided design. EDEM software is the indispensable tool we use in everyday work.

It offers a wide range of possibilities:
 • tests of behavior of loose materials during transport, processing, and storage by the use of any machines and devices,
 • virtual tests of machines and devices with regard to their functionality, thanks to which it is possible to avoid any design errors,
 • determination of transport performance, drive power consumption, movement resistance, and any other important values,
 • shaping of chutes, elevator buckets, shape of scrapers, setting angles of devices, etc.
 • optimization and comparison of construction solutions.
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - Research and Development

What is more, we started a cooperation with the development department of the company EDEM. The cooperation is based on mutual support during implementation of complex technical issues and on exchange of knowledge and experience.

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. - EDEM
1. Analizy przenośników ślimakowych pod kątem wyznaczenia wydajności i stopnia napełnienia koryta:
 • Przenośnik pochyły
 • Przenośnik pochyły 2
 • Przenośnik dwuwałowy
 • Przenosnik rewersyjny
 • Przenośnik pionowy
2. Analiza podajnika celkowego dla materiału typu paliwa alternatywne:
 • Celkowy
3. Analiza przesypu pod kątem poprawności formowania strugi:
 • Przesyp tasmowy
4. Analiza elewatora dla różnych prędkości kubełków:
 • Elewator 1.5 m/s
 • Elewator – 2 m/s
5. Wibrująca krata do przesiewania nadgabarytu. Sprawdzenie kilku konfiguracji konstrukcji:
 • Krata-1
 • Krata-2

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

Projektowanie - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekści.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

Symulacje - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekści.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

 

Wytwarzanie - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekści.

Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia. Możliwości zastosowania symulacji DEM są naprawdę szerokie. Uzyskane wyniki mają dużą wartość poznawczą w kontekście identyfikacji procesów technologicznych jakim poddawany jest materiał ziarnisty. Również w bardzo prosty i szybki sposób można zweryfikować koncepcję konstrukcyjną danego urządzenia.

 

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o. CONTACT

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Headquarters

Leszcze 15
28-400 Pińczów

ph. +48 41 35 774 45
ph. +48 41 35 712 22
ph./fax +48 41 35 774 46

e-mail: