Renovering, reparation och tillverkning

av reservdelar till produktionsutrustning och produktionslinjer i cementfabriker, anläggningar för framställning av kalk och gips.

Företaget sysslar med tillverkning av reservdelar till bl.a. förpackningsanläggning, palleteringsanläggning, folieringsmaskin, skruvtransportörer, bandtransportörer, skraptransportörer, skopelevatorer, kvarnar, cellmatare etc.

En grupp verkstadsingenjörer tar fram ersättande verkstadsdokumentation för slitna eller skadade detaljer och anordningar.

På kundens begäran ändrar vi konstruktionslösningar och hjälper även till med att välja material för att öka utrustningens tillförlitlighet.

Många års arbete med att förbättra tillverkning och tjänster som tillhandahålls mottagarna har resulterat i många åtgärder vidtagna av företaget:

  • Vi har öppnat konsignationslager hos de största kunderna för att minimera kostnaderna för lagring av reservdelar. Idag är det nästan 850 ritningsposter. Dessa är både reservdelar och färdigmonterade enheter. Med en sådan lösning kan vi minimera kostnaderna för bytestider och driftavbrott. Att alltid ha reservdelar i ett konsignationslager gör det möjligt för oss att kontinuerligt arbeta med modernisering och förbättring av konstruktionslösningar, vilket också minskar kostnaderna för underhåll och renovering.
  • Vi har material av olika slag i lager, så att vi kan omedelbart reagera på felanmälningar oavsett tidpunkten för felets inträffande.
  • En moderniserad maskinpark som vi kan använda för att utföra de flesta produktionsmomenten på egen hand.
  • Högkvalilficerad personal som ger oss möjlighet att snabbt åtgärda fel.

Välj det bästa erbjudandet på marknden!
Kontakta oss.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram