Renovering av utrustning

och service till företag inom cement-, kalk- och gipsindustrin.

Vi sköter om löpande underhåll och reparationer på cementfabriken i Małogoszcz, cementfabriken Nowiny och Dolina Nidy. Med vår många års erfarenhet kan vi samarbeta med underhållsavdelningar, vilket resulterar i kontinuerligt arbete med att modernisera, förbättra  de delar och tjänster som tillhandahålls. Sådana åtgärder minskar avsevärt kostnaderna.

I de företag som vi servar utförs kontinuerlig unifiering av utrustning för att minimera antalet nödvändiga reservdelar.

Exempel på våra genomförda projekt:

  • Renovering av råmaterialkvarnar
  • Renovering av cementkvarnar
  • Renovering av torkanläggning för klinker och slagg
  • Renovering av förpackningsanläggning
  • Renovering av palleteringsanläggning
  • Renovering av CKD (cement kiln dust) installation
  • Renovering av en roterande cementugn
  • Renovering av cementtransport
  • Renovering av krossmaskiner och siktar

Välj det bästa erbjudandet på marknden!
Kontakta oss.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram