Moderna skruvtransportörer

Matarskruvar är universella maskiner som vanligen används inom jordbruksindustrin samt i spannmålssilon, byggsektorn och många andra näringsgrenar. Deras huvuduppgift är att transportera frön, foder, cement, alternativa drivmedel, smideskol, pulverkol och alla slags bulkmaterial (men inte bara) över kortare avstånd. De används vanligtvis som viktiga delar av produktionslinjer och processlinjer. Maskinerna skiljer sig åt i arbetslängd, prestanda, arbetsvinkel, stigning, ytterdiameter, innerdiameter, typ av drivenhet etc. FMK Sp. z o.o. har en modern maskinpark där man tillverkar skruvtransportörer med anläggningsspecifika parametrar. För att uppfylla kundernas förväntningar har vi öppnat ett laboratorium som testar materialtransport, så vi kan undersöka prototyper på skruvtransportörer för att optimera deras energiförbrukning eller fastställa erforderlig funktion och prestanda.

Kallformning

Vi har en CNC-styrd maskin som vi kan använda för kallformning av skruvblad. Tack vare den kan vi tillverka en skruvtransportör som har skruvblad med ett brett spektrum av parametrar. Vi skapar komponenter som utmärker sig genom sin höga precision och repeterbarhet. Instrumenten uppfyller de stränga normer som anges i gällande EU-direktiv, vilket bekräftas av bifogade certifikat. Vi tillverkar skruvtransportörer av rostfritt, värmebeständigt och även syrafast stål.

Transport med en transportskruven sker horisontellt, i vinkel eller vertikalt. Med sin modulära konstruktion kan dessa maskiner enkelt anpassas till specifika funktioner som bl.a. matning, plockning, dosering. Transportskruvar för industribruk är pulverlackerade i valfri RAL-färg.

Typer av matarskruvar

Med hänsyn till deras konstruktion och avsedda användning kan man urskilja flera grundläggande typer av transportskruvar för industribruk:

Med hänsyn till deras konstruktion och avsedda användning kan man urskilja flera grundläggande typer av industriella skruvtransportörer. Trågskruvar är utrustade med ett U- eller V-format tråg. Bortskruvade lock ger enkel åtkomst till skruven, så denna typ av matarskruvar används överllt där det transporterade materialet kan fastna eller klibba fast. Maskinerna tillverkas i flera utföranden: lätt, medeltungt och tungt. På begäran kan de också anpassas efter ATEX-direktivet angående utrustningar för explosiv atmosfär.

Rörformiga skruvtransportörer har ett rörformigt tråg med en roterande skruvspiral inuti. De är täta och gjorda av slitstarka material, vilket ger lång livslängd. Det högkvalitativa utförandet minskar vibrationer och följaktligen även tröttande buller. Denna typ av skruvtransportör används ofta i gruvindustrin, i cementfabriker, vid tillverkning av kalk och gips och vid gjutning. Vi erbjuder ett brett utbud av inlopp och utlopp samt metoder för axeltätning.

Vi erbjuder också Arkimedes skruv. Den består av ett slutet eller öppet rör med en skruvformad rotor inuti. Skruven utnyttjar den kinetiska energin hos en vattenström eller en flod. Det är viktigt att den är mycket miljövänlig (fisk och andra små vattenlevande organismer kan transporteras av skruven på ett säkert sätt), så den kan användas översllt där stränga ekologiska normer ska följas.  Den ger också låga driftskostnader och hög driftsäkerhet.

Högkvalitativa maskiner för transport av material

Transport med en matarskruv sker med minimal energiförbrukning. Den kännetecknas också av hög prestanda vid låga varvtal. Inga skruvar eller muttrar inuti matarna minskar avsevärt behovet av underhåll. Eventuella reparationer kan utföras inom en kort tid, vilket hjälper dig att undvika kostsamma driftstopp. Det är bland annat därför som transport med skruvar idag är en av de mest populära lösningarna inom många industrigrenar.

Spiraltransportörer är dessutom konstruerade på så sätt att de kan transportera olika slags  heterogena material, såsom rens, skratki, avfall från livsmedelsberening eller pastor. Matarskruvar har också en hög nivå av självrengöring.

Varje beställd matarskruv kan tillverkas i flera utföranden och med tillbehör som ökar dess funktionalitet. Vi använder olika typer av beklädnader och metoder för kraftöverföring. Det gör att vi kan erbjuda en modern transport med skruvtransportörer som uppfyller individuella förväntningar för en bred kundgrupp. För detaljerad information, kontakta oss via telefon eller formuläret nedan. Välkommen att kontakta oss för samarbete.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram