Projekty UE

 

Projektet medfinansieras från programmet Smart Tillväxt 2014-2020, underåtgärd 1.1.1 Industriell forskning och utvecklingsarbete som genomförs av företag.

 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu “FMK” Sp. z o.o. genomför ett projekt som heter “Utveckling av innvativa skruvtransportörer tillverkade av legeringsmaterial, såsom slitstarka, rostfria och värmebeständiga stål för användning vid transport av finkorniga material, avfall och alternativa drivmedel” som medfinansieras från Europeiska Unionen inom ramen för det operativa programmet Smart Tillväxt 2014-2020, åtgärd 1.1 FoU-projekt i företag, underåtgärd 1.1.1 Industriell forskning och utvecklingsarbete som genomförs av företag.

Syftet med projektet är att öka innovation i näringslivet i Polen genom att utveckla innovativa skruvtransportörer tillverkade av legeringsmaterial, såsom slitstarka, rostfria och värmebeständiga stål. De erhållna resultaten från FoU-arbeten medger tillverkning av driftsäker utrustning för transport av material som används främst i cementfabriker, anläggningar för framställning av kalk och kalkprodukter och anläggningar för utvinning av stenkross.

Genomförandet av projektet kommer att ge följande fördelar för FMK:

  • diversifiering av produktutbudet och utökning av befintliga avsättningsmöjligheter (genom att erbjuda produkter med bättre tekniska parametrar),
  • ökat antal befintliga mottagare/kunder genom att skapa nya avsättningsmöjligheter,
  • fördelning av risken för minskad försäljning på fler produkter – för att uppnå större stabilitet och finansiell likviditet i företaget,
  • förvärv av ny kunskap om teknik, simuleringsprocesser och den inovativa metoden för tillverkning av skruvtransportörer samt sysselsättning av kvalificerad vetenskaplig personal, tillgång till de senaste forskningsresultaten som används i processen att skapa innovativa produkter, möjlighet att anmäla uppfinningar och patent som skapats till följd av forskningsprojektet,
  • främjande av företagets image på utländska marknader (i samband med planerad exportverksamhet),
  • skapande av en image av ett innovativt företag som skapar nya och attraktiva lösningar för industrin.

 

Projektets genomförandetid: 01 oktober 2017 – 30 september 2021
Projektets totalvärde: 4 641 033,75 PLN
Medfinansiering av projektet från EU: 3 014 480,89 PLN

 

Vid förfrågningar om skruvtransportörer och helixar (skruvblad) kontakta oss gärna via: podajnikslimakowy@fmk.pl

 

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram