Om företaget

FMK Spółka z o.o. med säte i Leszcze är ett företag som består av en tillverkningsanläggning för stålkonstruktioner, en produktionsavdelning för produktionsutrustning och en serviceavdelning för cementfabriker, anläggningar för framställning av kalk och kalkprodukter, fabriker som levererar gipsskivor och gipsblandningar, stenbrott och träindustrianläggningar.

Företagets forsknings- och utvecklingsavdelning skapades 2017. Vi har varit framgångsrikt verksamma på den polska marknaden och på utländska marknader sedan 2000. Vi uppfyller de högsta standarderna och har många certifikat.

<a href="#ofirmie_opis2"><img src="https://fmk.pl/wp-content/uploads/arrow_down.svg" /> </a>

Fabriken för stålkonstruktioner tillverkar industriobjekt, stödkonstruktioner, produktionsutrustning, rör och behållare.

Produktionsavdelningen tillverkar produktionsutrustning, kompletta produktionslinjer och reservdelar för cement-, kalk-, gips-, energi-, kemi-, gruv- och stålindustrin.

Våra servicetjänster omfattar renovering, modernisering, löpande kontroller och tillhandahållande av reservdelar. Vi utför moderniseringar och reservdelar enligt egna modeller eller kundens dokumentation.
Företagets ledningsgrupp, chefer, ingenjörer och övrig personal har mycket stor kunskap och många års erfarenhet av de tjänster som tillhandahålls.

Vårt färetag genomför kontinuerligt personalutbildning för att förbättra personalens yrkeskvalifikationer samt hälsa och säkerhet i arbetet. Hög kvalitet på våra tjänster, konkurrenskraftiga priser, rättidighet och många års erfarenhet garanterar tillfredsställelse hos både befintliga och framtida kunder.

Vi sköter om löpande underhåll på cementfabriken i Małogoszcz, cementfabriken Nowiny och Dolina Nidy. Med vår många års erfarenhet kan vi kontinuerligt samarbeta med underhållsavdelningar, vilket resulterar i kontinuerligt arbete med att modernisera och förbättra de delar och tjänster som tillhandahålls. Sådana åtgärder minskar avsevärt kostnaderna.

Vårt företag har ev avdelning för teknisk produktionsförberedning där kvalificerad personal löser de mest komplicerade problemen.

Kompetenta kvalitetskontrollanter godkänner inga defekta komponenter för användning.

FMK försöker ständigt minimera produktionskostnaderna genom att satsa på att köpa ny teknik och utrustning som bl. a. CNC-styrda plasmaskärmaskiner, en CNC-fräsplotter, CNC-svarvar, CNC-kantpressar, ett kvartovalsverk, en CNC-styrd press förr att forma skruvblad samt andra maskiner och utrustning för mekanisk bearbetning och svetsarbeten.

I de företag som vi servar utförs kontinuerlig unifiering av utrustning för att minimera antalet nödvändiga reservdelar.

Företaget ökar ständigt värdet av sin personal genom att erbjuda olika typer av utbildningar som anordnas av specialiserade externa företag.

Många års arbete med att förbättra tillverkning och tjänster som tillhandahålls mottagarna har resulterat i många åtgärder vidtagna av företaget:

  • Vi har öppnat konsignationslager hos de största kunderna för att minimera kostnaderna för lagring av reservdelar. Idag är det nästan 850 ritningsposter. Dessa är både reservdelar och färdigmonterade enheter. Med en sådan lösning kan vi minimera kostnaderna för bytestider och driftavbrott. Att alltid ha reservdelar i ett konsignationslager gör det möjligt för oss att kontinuerligt arbeta med modernisering och förbättring av konstruktionslösningar, vilket också minskar kostnaderna för underhåll och renovering.
  • Vi har cirka 120 ton material av olika slag i lager, så att vi kan omedelbart reagera på felanmälningar oavsett tidpunkten för felets inträffande.
  • En moderniserad maskinpark som vi kan använda för att utföra de flesta produktionsmomenten på egen hand.
  • Högkvalilficerad personal som ger oss möjlighet att snabbt åtgärda fel.
<div class="quoter"> <div class="qt1"><img src="https://fmk.pl/wp-content/uploads/quote.svg" /></div><div class="qttext"><p>Välj det bästa erbjudandet på marknden! <br> Kontakta oss.</p></div></div>

Om företaget

<div class="quoter2"> <div class="qt2"><img src="https://fmk.pl/wp-content/uploads/quote2.svg" /></div><div class="qttext2"><p>Välkommen att kontakta oss för samarbete!</p></div></div>

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu
FMK Sp. z o.o.

Leszcze 15
28-400 PIŃCZÓW

tel. +48 041 35 774 45
tel. +48 041 35 712 22
tel./fax 0048 041 35 774 46

e-post: biuro@fmk.pl

NIP: 662-16-36-944
REGON : 291200041

KONTONUMMER: PKO BP S.A. 70 1020 2629 0000 9402 0216 2477

Kort vägbeskrivning:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram