EU prosjekter

 

Gjennomføringen av et prosjekt samfinansiert av POIR 2014-2020, Undertiltak 1.1.1 Industriell forskning og utviklingsarbeid utført av bedrifter.

 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Sp. z o.o. gjennomfører et prosjekt med tittelen «Utvikling av innovative skruetransportører laget av legerte materialer som slitebestandig, rustfritt og varmebestandig stål for bruk ved transport av finkornede materialer, avfall og alternativ brensel» samfinansiert med europeiske midler under «Intelligent utvikling»-programmet for 2014-2020, Tiltak 1.1 Utvikling- og forskningsprosjekter i bedrifter, Undertiltak 1.1.1 Industriell forskning og utviklingsarbeid utført av bedrifter.

Formålet med prosjektet er å fremme innovasjoner i Polens næringsliv gjennom utvikling av innovative skruetransportører laget av legerte materialer som slitebestandig, rustfritt og varmebestandig stål. Resultatene fra utvikling- og forskningsarbeidet vil muliggjøre produksjon av pålitelig utstyr for transport av materialer som hovedsakelig brukes i sementfabrikker, kalkanlegg og grustak.

 

Prosjektet vil gi følgende fordeler for FMK:

  • Utvidelse av produktutvalg og salgsmarkedet (ved å tilby produkter med forbedrede tekniske egenskaper),
  • Utvidelse av kretsen av eksisterende kunder ved å komme inn på nye markeder,
  • Fordeling av risikoen av en nedgang i omsetning på flere produkter – for å oppnå bedre økonomisk stabilitet og likviditet i selskapet,
  • Ny kunnskap om  teknologi, simuleringsprosesser og innovative metoder for produksjon av skruetransportører og involvering av kvalifisert vitenskapelig personale, tilgang til nyeste forskningsresultater som kan brukes i utvikling av innovative produkter, muligheten til få patenter for oppfinnelser som følge av forskningsprosjektet,
  • Promotering av  bedriftens omtale på utenlandske markeder (relatert til planlagt eksportvirksomhet),
  • Utvikling av et bilde av et innovativt selskap som skaper nye og attraktive løsninger for bransjen.

 

Gjennomføringsperiode: 01.10.2017 – 30.09.2021
Samlet verdi av prosjektet: 4 641 033,75 zł
EU-samfinansiering: 3 014 480,89 zł

Kontakt Oss

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram