EU-PROJEKTI

 

POIR 2014-2020 varoista osarahoitetun projektin toteutus, osatoimenpide 1.1.1 Yritysten toteuttamat teolliset tutkimus- ja kehitystyöt

 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu “FMK” Sp. z o.o. toteuttaa projektin ”Seosmateriaaleista kuten kulutusta kestävästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja kuumuutta kestävästä teräksestä valmistettavien innovatiivisten ruuvikuljettimien kehittäminen käytettäväksi hienorakeisten materiaalien, jätemateriaalien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden siirtoon”, joka on osarahoitettu Euroopan rahastoista seuraavan toimintaohjelman puitteissa: Älykäs kehitys 2014–2020, toimenpide 1.1 Projektit Yritysten T&K-projektit, osatoimenpide 1.1.1 Yritysten suorittamat teolliset tutkimus- ja kehitystyöt.

Projektin tavoitteena on lisätä Puolan talouden innovatiivisuuden kasvua kehittämällä innovatiivisia ruuvikuljettimia, jotka on valmistettu seosmateriaaleista kuten kulutusta kestävistä, ruostumattomista ja lämpöä kestävistä teräksestä. Tutkimus- ja kehitystyöstä saadut tulokset mahdollistavat luotettavien laitteiden valmistamisen materiaalien siirtoon, joita käytetään pääasiassa sementti- ja kalkkitehtaissa sekä kiviainesmurskaamoissa.

Hankkeen toteuttamisen tuloksena FMK:n on mahdollista saavuttaa seuraavat edut:

  • tuotetarjonnan monipuolistaminen ja nykyisen markkina-alueen laajentaminen (tarjoamalla tuotteita paremmilla teknisillä parametreilla)
  • tähänastisen vastaanottaja-/asiakaskunnan laajentaminen uusille markkinoille pääsyn ansiosta
  • myynnin vähenemisriskin jakaminen useammille tuotteille – yrityksen paremman vakauden ja taloudellisen likviditeetin saavuttaminen
  • uusien tietojen saaminen tekniikan alalta, simulointiprosesseista ja innovatiivisesta menetelmästä ruuvikuljettimien tuotannossa sekä pätevän tutkijahenkilöstön sitouttaminen yritykseen, pääsy innovatiivisten tuotteiden kehittämisprosessissa käytettyihin uusimpiin tutkimustuloksiin, mahdollisuus tehdä rekisteröintihakemuksia tutkimusprojektin toteutuksen tuloksena syntyvistä keksinnöistä ja patenteista
  • yhtiön imagon edistäminen ulkomaisilla markkinoilla (suunniteltuun vientitoimintaan liittyen),
  • innovatiivisen kuvan luominen yrityksestä kehittämällä uusia ja attraktiivisia ratkaisuja teollisuudelle.

 

Projektin toteutusaika: 01.10.2017 – 30.09.2021
Projektin kokonaisarvo: 4 641 033,75 zł
Projektin osarahoitus EU: 3 014 480,89 zł

 

Ruuvikuljettimia ja kuljetinruuvien kierteitä (helis) koskevat kysymykset pyydämme osoittamaan: podajnikslimakowy@fmk.pl

YHTEYSTIEDOT

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram