VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi przetargami. Na listach poniżej znajdziecie Państwo informacje o otwartych przetargach oraz wynikach.

Przetargi

Dostawa maszyny do formowania piór ślimaka metodą bezstopniowego formowania na zimno
Numer FMK/Z/01/09/17/MK
Kategoria
Data publikacji 25.09.2017
Termin nadsyłania ofert 15.11.2017

Opis zapytania ofertowego

Proszę o przedstawienie oferty na dostawę maszyny do formowania piór ślimaka metodą bezstopniowego formowania na zimno.

Przewidywalna grubość blach, które będą formowane: od 1mm do 35mm w następujących grupach materiałowych:

1. Stale konstrukcyjne o zwykłej jakości.
2. Hartowane stale HB400.
3. Stale nierdzewne i kwasoodporne.
4. Stale odporne na ciepło.

Maszyna powinna być sterowana numerycznie.
Powinno być możliwe wykonywanie piór w zakresie średnic od ⌀100mm do ⌀2000mm, skok – do 800mm.

Formacja piór ma być bezstopniowa.

Jeśli Państwa urządzenie nie spełnia w pełni powyższych warunków, zapraszamy do zaproponowania najbliższego rozwiązania.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę i warunki płatności.
2. Termin.
3. Warunki dostawy – Leszcze 15, 28-400 Pińczów POLSKA
4. Szkolenie pracowników.
5. Warunki serwisowania.

Termin składania ofert : 15.11.2017
Osoba kontaktowa w j. angielskim:
Maciej Kudasiewicz, tel. +48 884 084 018
e-mail: maciek.kudasiewicz@wp.pl

Zapytanie ofertowe

Provide us with a commercial offer for the delivery of the screw forming machine (cold forming method)
Number FMK/Z/01/09/17/MK
Category
Publish date 25.09.2017
Deadline for submission of tender 15.11.2017

Inquiry description

Please provide us with a commercial offer for the delivery of the screw forming machine (cold forming method).

Approx. thickness of sheets that are about to be formed: from 1mm to 35mm in the following material groups:

1. Construction steels of ordinary quality
2. Hardened alloy steels HB400
3. Stainless and acid-resistant steels
4. Heat resistant steels

The machine should be controlled numerically.

It should be possible to make helixes in the range of diameters from ⌀100mm to ⌀2000mm.
Pitch – up to 800mm.

Formation is supposed to be stepless.

If your machine does not fully fulfil the terms above, feel free to propose your nearest solution.

The offer should include:

1. Price and payment terms
2. Deadline
3. Delivery terms – place of destination: Leszcze 15, 28-400 Pińczów POLAND
4. Employees training.
5. Service conditions.

Deadline for submission of tender: 15.11.2017
English speaking contact person:
Maciej Kudasiewicz, tel.+48 884 084 018
e-mail: maciek.kudasiewicz@wp.pl

Inquiry

Pełnienie funkcji inżyniera ds. symulacji w ramach projektu badawczego
Numer 02/06/2017
Kategoria Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Data publikacji 21.06.2017
Termin nadsyłania ofert 28.06.2017

Opis zapytania ofertowego

W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stałe trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych” w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru eksperta, który będzie zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Wynik przetargu

Chcielibyśmy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Spółka z o.o. zapytania ofertowego dotyczącego wyboru eksperta w ramach usługi „Pełnienie funkcji inżyniera ds. symulacji w ramach projektu badawczego” w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stałe trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych” w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Piotr Rubacha.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Protokół z wyboru podwykonawcy

Opracowanie technologii transportu materiałów drobnoziarnistych
Numer 01/06/2017
Kategoria Usługi badawcze
Data publikacji 07.06.2017
Termin nadsyłania ofert 14.06.2017

Opis zapytania ofertowego

W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Opracowanie technologii transportu materiałów drobnoziarnistych, odpadowych oraz paliw alternatywnych z zastosowaniem piór ślimaków wykonanych z materiałów konstrukcyjnych i stopowych w tym: trudnościeralnych, stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych, formowanych technologią na zimno” w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi badawczej pt.: „Przeprowadzenie badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów przeznaczonych do transportu przenośnikami ślimakowymi”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Wynik przetargu

Chcielibyśmy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Spółka z o.o. zapytania ofertowego na wykonawcę usługi badawczej pt.: „Przeprowadzenie badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów przeznaczonych do transportu przenośnikami ślimakowymi” w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stałe trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych” w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 najkorzystniejsza oferta została złożona przez: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Protokół z wyboru podwykonawcy

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram