EU-projekt

 

Implementace projektu spolufinancovaného z prostředků POIR 2014-2020, podopatření 1.1.1 Průmyslový výzkum a vývoj prováděný společnostmi.

 

Podnik technických služeb a obchodu „FMK“ s.r.o. (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Sp. z o.o.) realizuje projekt „Vývoj inovativních šnekových přepravníků z legovaných materiálů, jako například: otěruvzdorná, nerezová a žáruvzdorná ocel pro použití v dopravě jemnozrnných materiálů, odpadů a alternativních paliv” spolufinancovaný z evropských fondů v rámci Operačního programu Inteligentní vývoj 2014-2020, Opatření 1.1 Projekty V & V podniků, Podopatření 1.1.1 Průmyslový výzkum a vývoj prováděný podniky.
Cílem projektu je zvýšit inovativnost polské ekonomiky vývojem inovativních šnekových přepravníků z legovaných materiálů, jako například: otěruvzdorná, nerezová a žáruvzdorná ocel. Výsledky výzkumných a vývojových prací umožní výrobu spolehlivých přepravních zařízení používaných především v odvětví výroby cementu, vápna a štěrku.

V důsledku realizace projektu bude možné dosáhnout následující výhody pro společnost FMK:

  • diverzifikace produktového sortimentu a rozšiřování stávajících trhů odbytu (nabídka produktů se zlepšenými technickými vlastnostmi),,
  • zvětšení množství stávajících zákazníků/klientů, díky vstupu na nové trhy,
  • rozložení rizika poklesu prodeje na další produkty – dosažení větší stability a likvidity společnosti,
  • získání nových poznatků v oblasti technologií, procesů simulace a inovativní metody výroby šnekových dopravníků a zapojení do jejich výroby kvalifikovaných pracovníků, přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu použitým v procesu vytváření inovativních produktů, možnost ohlašování vynálezů a patentů, které vyplývají z výzkumného projektu,
  • propagace firmy na zahraničních trzích (spojená s plánovanými vývozními činnostmi),
  • vytvoření obrazu inovativní společnosti, vyrábějící nová a atraktivní řešení pro průmysl.

 

Doba trvání projektu: 01.10.2017 – 30.9.2021
Celková hodnota projektu: 4 641 033,75 PLN
Spolufinancování z EU: 3 014 480,89 PLN

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram