Odolná nerezová ocelová pera

FMK Sp. z o.o. je výrobcem moderních šnekových podavačů a per. Naší specializací jsou pera, vyrobené z nerezové oceli a jiných druhů ocelí, podle potřeb zákazníka. Disponujeme strojním parkem vybaveným nejnovějšími technologiemi. Ke formování per šneků za studena používáme vysoce kvalitní CNC stroje se všestrannými možnostmi. Na základě toho jsme schopni udržet ceny na stabilní, nízké úrovni, při zachování nejvyšších standardů a krátkých termínech realizace. Hlavní výhodou našich strojních zařízení je možnost vyrobit bezstupňová pera, tedy pro libovolně navržené vnější průměry otvoru a hřídele. To nám umožňuje produkovat šnekové dopravníky jakéhokoli průměru, podle předpokládaného výkonu a např. možnosti instalace na lince. Získané zkušenosti a značkové vybavení nám umožňují dosahovat vysokou opakovatelnost výroby. Jako výrobci šroubových šneků jsme si vědomi, jaké požadavky jsou stanoveny na tato zařízení.
Šnekové podavače jsou používány v mnoha průmyslových odvětvích – pro vykládku, dávkování, přepravu nebo nakládku materiálů. Z tohoto důvodu musí šneky splňovat přísná kvalitativní a technická kritéria. Za tímto účelem jsme vytvořili výzkumné a vývojové oddělení, jehož úkolem je komplexní podpora procesu návrhu a výroby. Využíváme také možnosti spolufinancování z EU fondů, které využíváme na vývoj nových technologií a inovativních řešení.
Na všechny modely, které produkujeme se vztahuje záruka a mají požadované certifikáty potvrzující vysoký výkon a soulad s platnými evropskými standardy

Pera šneků, kromě jiného vyrábíme:

1. z konstrukční oceli – z plechů o tloušťce 2 až 32 mm, s maximální výškou listu pera 600 mm a polem profilu ohnuté části materiálu 192 cm2.
2. z nerezové oceli, odolné vůči kyselinám – z plechů o tloušťce 2 až 32 mm, s maximální výškou listu pera 600 mm a polem profilu ohnuté části materiálu 96 cm2.
3. z otěruvzdorné oceli, žáruvzdorné oceli a oceli pro speciální účely – z plechů o tloušťce 2 až 32 mm, s maximální výškou listu pera 600 mm a polem profilu ohnuté části materiálu 192 cm2, hřídele vyrábíme o průměrech od 25 do 600 mm, okrouhlé i čtvercové. Moderní strojní park nám umožňuje masovou výrobu při maximálním snížení nákladů.

Široká škála šnekových per

Díky plné kontrole nad celým výrobním procesem jsme schopni snížit technologické chyby na minimum. Při objednávce šnekového pera v naší společnosti nemusíte mít obavy o takové vady jako jsou mezery mezi hřídelem a perem nebo nepřiléhající konce per. Nabízíme např.:

 • pera na kuželový hřídel,
 • pera na hřídel se zhuštěným skokem,
 • listová pera,
 • pera se zářezy uvnitř nebo vně,
 • hřídele s proměnlivým skokem,
 • pera s variabilními průměry,
 • pera s vyměnitelnými nadstavci,
 • a mnoho dalších

 

Při výrobě per z oceli jakosti třídy HB400 jsme si vědomi, že tyto prvky musí být přizpůsobeny nepříznivým podmínkám. Námi vyráběná pera metodou za studena poskytují odolnost proti otěru při zachování požadovaných kvalitativních a technologických parametrů. Předvídatelné parametry, jako je tvrdost kovu mají za následek, že pera šneků z otěruvzdorné postele mají opakovatelnou dobu životnosti, takže je snadné naplánovat jejich údržbu a předpokládat opotřebení. Použití plechů HARDOX má za následek, že ocelová spirála se stává rezistentní i vůči extrémním úderům a přepravě materiálu s vysokým koeficientem tření.

Díky plné kontrole nad celým výrobním procesem jsme schopni snížit technologické chyby na minimum. Při objednávce šroubových per v naší společnosti nemusíte mít obavy o takové vady jako jsou mezery mezi hřídelem a perem nebo nepřiléhající konce per. Jsme schopni vyrábět pera s neúplnou vnitřní a vnější formou a drážkovaná pera.

Vyrábíme také Archimédovy šrouby široce používány ve vodních turbínách. Vzhledem k jedinečnosti míst, ve kterých budou prvky pracovat je navrhujeme se zohledněním specifik toků a charakteristického tvaru terénu.

Vyrábíme šneky míchadel pro míchačky v ocelářském a keramickém průmyslu. Slouží k míchání stavebních materiálů, betonu nebo malty a používají se k výrobě různých typů keramických materiálů. Šneky mají často navařenou zvláštní vrstvu s vysokou odolností vůči oděru.

Každý námi vyráběný šnek nebo jiný dopravník je vyroben v souladu se stanovenými parametry zadavatele, také v libovolném počtu. Disponujeme technologiemi, které umožňují vyrábět přesné, reprodukovatelné komponenty, které jsou přizpůsobeny pro práci v konkrétních podmínkách.

Vyrábíme různé druhy šnekových vrtáků, např. pro vrtní zařízení. Vrtáky lze vyrobit s konstantním nebo variabilním skokem.

Pera z nerezové oceli jsou široce používána při výrobě trubkových šnekových dopravníků používaných zejména v ekologických technologiích, při přepravě potravin, ve farmaceutickém, chemickém a mnoha dalších odvětvích. Tato pera vyrábíme s mimořádnou přesností z nerezové oceli, z plechů o tloušťce 2 až 32 mm, s maximální výškou listu pera do 600 mm a polem profilu ohnuté části materiálu 96 cm2.

Proč si nás vybrat?

 1. Vyrábíme pera bez odpadu, to znamená, že oblouk obtočení jednotlivého pera je větší než 360 stupňů, díky čemu snižujeme cílové množství per na hřídeli, a tím snižujeme náklady.
 2. Pera vyrábíme s nevídanou přesností a kvalitou.
 3. Vyrábíme pera pro speciální účely, například s neúplnou formou z vnitřní nebo vnější strany, s proměnným skokem, pera pro kuželový hřídel, pera s proměnnými průměry, listová a jiná pera.
 4. Jsme schopni vyrobit pera a šneky pro jakýkoliv účel.
 5. Poskytujeme podporu ve všech fázích realizace od návrhu a výběru geometrických rozměrů šneku a konstrukčních materiálu až po fázi spuštění a zajištění bezproblémového provozu.
 6. Zaručujeme spolehlivý provoz námi vyrobených šneků.
 7. Nemáme konkurenci na trhu výroby dopravníků a šnekových per.
 8. Pracujeme 16 hodin denně, 6 dní v týdnu a zaručujeme nejkratší dodací dobu šneků a per na trhu.

CNC stroj

Společnost má ve svém strojovém parku CNC stroje pro tváření per za studena. Stroj byl dovezen z Nového Zélandu a je jediný s tak všestrannými schopnostmi provozu v Polsku. Nový způsob tváření per umožňuje tvarování detailů v závislosti na tloušťce plechu od 2 do 32 mm, při přesném dodržení výrobní tolerance. Kromě běžné uhlíkové oceli je možné tváření vysoce legované oceli, oceli odolné vůči kyselinám nebo žáruvzdorné. Inovativní způsob formování helixů umožňuje vysoce kvalitní tváření pera s mimořádně vysokou přesností opakování tvaru.

Stroj umožňuje navíc:

 • tváření levých a pravých per,

 • vyrábíme pera pro speciální účely, například s neúplnou formou z vnitřní nebo vnější strany,

 • tváření per so šířkou do 600 mm,

 • výroba listových per,

 • možnost výroby per s variabilními průměry,

 • rozsah průměrů hřídele od 25 do 600 mm,

 • výroba per se skokem od 25 do 600 mm,

 • výroba per s maximálním vnějším průměrem 4100 mm !!!

 • formování per určených pro okrouhlý nebo čtvercový hřídel.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram