O SPOLEČNOSTI

FMK společnost s ručením omezeným se sídlem v Leszczích je podnikem, který se skládá z: výroby ocelových konstrukcí, oddělení výroby technologických zařízení a oddělení poskytující servisní služby cementárnám, závodům na výrobu vápna, závodům na výrobu sádrokartonových desek a sádrových směsí, štěrkovým dolům a dřevařskému průmyslu.

V roce 2017 jsme ve společnosti vyčlenili oddělení výzkumu a vývoje. Působíme na polském trhu a na zahraničních trzích úspěšně od roku 2000. Splňujeme nejvyšší standardy a máme mnoho certifikátů.

Výroba ocelových konstrukcí se zabývá produkcí průmyslových objektů, podpůrných struktur, technologických zařízení, potrubí a nádrží.

Oddělení výroby dodává technologická zařízení pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry a energetický, chemický, báňský a hutnický průmysl.

Jako součást servisních služeb poskytujeme opravy a modernizace, údržbu a dodávky náhradních dílů. Modernizace a náhradní díly vyrábíme dle vlastní režii, nebo podle dokumentaci zákazníka.

Vedení společnosti, řídící pracovníci, inženýři a další zaměstnanci mají velmi rozsáhlé znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytovaných služeb.

Naše společnost provádí průběžné vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení jejich odborných kvalifikací a zlepšení BOZP. Vysoká kvalita našich služeb, konkurenční ceny, včasné dodání a mnoho let zkušeností jsou zárukou spokojenosti stávajících a budoucích zákazníků.

Provádíme údržbu provozních zařízení v cementárně Małogoszcz, cementárně Noviny a údolí Nidy. Mnoho let zkušeností nám umožňuje spolupracovat se servisními službami pro udržení provozu s cílem nepřetržité modernizace, vylepšování dílů a poskytovaných služeb. Takové kroky mají významný vliv na snižování nákladů.

Naše společnost má oddělení technologické přípravy výroby,
ve kterém kvalifikovaní pracovníci vyřeší i ty nejsložitější problémy.

Kompetentní kontroloři kvality nepustí do použití žádný vadný díl.

Neustále dbáme o minimalizaci výrobních nákladů a FMK proto investuje do nákupu nových technologií a zařízení, jako například plazmových CNC vypalovaček, CNC frézovacího plotru, CNC soustruhů, CNC ohraňovacích lisů, čtyřválcového CNC lisu na formování per šneků a ostatních strojů a zařízení pro mechanické obrábění a svařovacích prací.

V obsluhovaných společnostech provádíme neustálou unifikaci jednotlivých zařízení s cílem minimalizovat potřebné množství náhradních dílů.

Společnost neustále zlepšuje výkon svých zaměstnanců prostřednictvím různých školení pořádaných specializovanými externími firmami.

Mnoho let práce s cílem zlepšení výroby a služeb pro zákazníky má za následek mnoho aktivit společnosti:

– Pro minimalizaci nákladů na skladování náhradních dílů jsme spustili pro největší odběratele v jejich areálech konsignační sklady. K dnešnímu dni je to téměř 850 výkresových položek. Jsou to náhradní díly, stejně jako hotové smontované komponenty. Toto řešení nám umožňuje minimalizovat náklady spojené s dobou výměny a s tím souvisejícími prostoji zařízení. Díky neustálé dostupnosti náhradních dílů v konsignačním skladu nám dává možnost neustále pracovat na modernizaci a zlepšení konstrukčních řešení, co má vliv také na snížení nákladů na údržbu a servisní úkony.

– Máme k dispozici sklad materiálů – přibližně 120 ton materiálu různého typu, co nám umožňuje okamžitou reakci na oznámenou poruchu, bez ohledu na dobu jejího zjištění.

– modernizovaný strojní park umožňující ve vlastní režii provést většinu technologických operací

– vysoce kvalifikovaný personál, díky kterému dokážeme rychle odstranit poruchu

Wybierz najlepsza ofertę na rynku!
Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram