Výroba ocelových konstrukcí

pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry

FMK Sp. z o.o. disponuje svařovacím certifikátem vydaným TUV Rheinland podle EN 1090-1 opravňujícím svařování konstrukčních prvků z oceli podle EN 1090-2. Certifikát nás opravňuje k provádění svářecích prací v širokém rozsahu materiálových tříd a metod svařování. Ze 120-členného týmu až 40 členů tvoří kvalifikovaní svářeči.

Společnost disponuje zařízeními pro svařování následujícími způsoby:

  • svařování a řezání plynem
  • obloukové svařování stíněnými elektrodami
  • ruční svařovaní v argonovém stínění TIG
  • poloautomatické MIG, MAG
  • plazmové řezání 2x6m.

Svařujeme stálé konstrukce běžných parametrů, se zvýšenou odolností a otěruvzdorné, legované ocele pro práci ve zvýšených teplotách, vysoce legované nerezové i žáruvzdorné.

Na provedené práce poskytujeme prohlášení v plném rozsahu zkoušky podle třídy produktu a požadavků zákazníka. Zaměstnanci mají Osvědčení o způsobilosti Evropského inženýra svářeče, jakož i osvědčení o způsobilosti ke kontrole svařovacích procesů VT2.

FMK disponuje oprávněními ke svařování technologií pro kotlové oceli do třídy 16M podle PN-75/H-84024 (16MO3 podle DIN 17175:1979). Rozsah oprávnění zahrnuje plech v tloušťce od 3 mm do 20 mm a trubky v rozsahu Æ ³ 30 mm a g ³ 3 mm.

Uznání těchto technologii svařování je prvkem předcházejícím získání povolení k výrobě tlakových zařízení z nelegovaných a kotlových ocelí.

Ve společnost je v současnosti implementován systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:20015.

Vyberte si nejvýhodnější nabídku na trhu!
Kontaktujte nás.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram