NABÍDKA

Naše nabídka zahrnuje:

Návrh zařízení pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry.
Dodávky kompletních technologických linek pro  odvětví výroby cementu, vápna a sádry včetně vlastních projektů a zakázkových řešení.
Dodávky technologických zařízení pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry a energetický, chemický, báňský, hutnický, dřevozpracující a jiný průmysl,
modernizace zařízení odvětví výroby cementu, vápna a sádry dle vlastních řešení,
výroba ocelových konstrukcí,
Opravy zařízení a servisní služby pro výrobce cementu, vápna a sádry,
Údržba, opravy a výroba náhradních dílů pro zařízení a technologické linky pro výrobu cementu, vápna a sádry.

Vyberte si nejvýhodnější nabídku na trhu!
Kontaktujte nás.

Inovativní způsob formování per pro šnekové dopravníky

Výzkum a vývoj

inovativních technologických řešení pro průmysl

NÁVRH ZAŘÍZENÍ

pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry.

DODÁVKY KOMPLETNÍCH TECHNOLOGICKÝCH LINEK

pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry včetně vlastních projektů a zakázkových řešení.

DODÁVKY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry.

MODERNIZACE VYBAVENÍ

odvětví výroby cementu, vápna a sádry dle vlastních řešení.

NÁVRH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

pro odvětví výroby cementu, vápna a sádry.

OPRAVY ZAŘÍZENÍ

a servisní služby pro výrobce cementu, vápna a sádry.

ÚDRŽBA, OPRAVY A VÝROBA

náhradních dílů pro zařízení a technologické linky pro výrobu cementu, vápna a sádry.

Oprávnění a certifikáty

FMK Sp. z o.o. disponuje svařovacím certifikátem vydaným TUV Rheinland podle EN 1090-1 opravňujícím svařování konstrukčních prvků z oceli podle EN 1090-2.

Certifikát nás opravňuje k provádění svářecích prací v širokém rozsahu materiálových tříd a metod svařování.

Ze 120-členného týmu až 40 členů tvoří kvalifikovaní svářeči.

Společnost disponuje zařízeními pro svařování následujícími způsoby:

 

  • svařování a řezání plynem,
  • obloukové svařování stíněnými elektrodami,
  • ruční svařovaní v argonovém stínění,
  • TIG poloautomatické MIG,
  • MAG plazmové řezání.

Svařujeme stálé konstrukce běžných parametrů, se zvýšenou odolností a otěruvzdorné, legované ocele pro práci ve zvýšených teplotách, vysoce legované nerezové i žáruvzdorné. Na provedené práce poskytujeme prohlášení v plném rozsahu zkoušky podle třídy produktu a požadavků zákazníka. Při posuzování prováděných prací se účastní autorizovaná laboratoř.

V kanceláři technologické přípravy výroby využíváme vysoce kvalifikovaný tým inženýrů se znalostmi projektování v systémech AutoCAD a Autodesk Inventor. Zaměstnanci mají Osvědčení o způsobilosti Evropského inženýra svářeče, jakož i osvědčení o způsobilosti ke kontrole svařovacích procesů VT 2.

FMK disponuje oprávněními ke svařování technologií pro kotlové oceli do třídy 16M podle PN-75/H-84024 (16MO3 podle DIN 17175:1979). Rozsah oprávnění zahrnuje plech v tloušťce od 3 mm do 20 mm a trubky
o průměru >= 30mm i g >= 3mm.

Uznání těchto technologii svařování je prvkem předcházejícím získání povolení k výrobě tlakových zařízení z nelegovaných a kotlových ocelí.

Ve společnost je v současnosti implementován systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:20015.

Vyberte si nejvýhodnější nabídku na trhu!
Kontaktujte nás.

Kontakt

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram